CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

Untitled Document

Contract 22-139/2008
AUTORITATEA CONTRACTANTA
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP
cu sediul īn localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362, telefon 311.59.92, fax 318.87.63
īnregistrata la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, e-mail: panaitescu@cnmp.ro,
reprezentata prin Directorul General: Serban Panaitescu si Director economic: Ines Ghioca,
CNMP a fost infiintat prin H.G. 1264/13.08.2004, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii (M.Ed.C.), avand sediul in Str. Mendeleev , nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321, Sector 1, Bucuresti.
CNMP reprezinta o institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare.
Scopul CNMP este de a coordona/conduce si optimiza activitatile privind managementul programelor/ proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.
In prezent CNMP conduce si monitorizeaza programele CORINT si ESTROM din PNCDI 1, module din programul CEEX: M1 - Biotech, M1 - Infosoc si M3 - Promovare, precum si Programul 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" din cadrul PNCDI 2.