CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

Untitled Document

Contract 556/2008

Contract 556/2008
Calculul analitic si determinarea experimentala teoretica a caracteristicilor de tip tranzistori tunel utilizabili in aplicatii microelectronice
Autoritate contractanta:
Este reprezentata de Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (UEFISCSU), cu sediul in Bucuresti, strada Schitu Magureanu , nr. 1, sector 5, cod postal 050025, tel. (021)3071918, fax: (021) 3071919.
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare reprezinta o institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC) avand rolul principal de a asigura intreaga activitate executiva a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS) si a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS).
UEFISCSU a fost infiintata in baza Legii 150/2000 si este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordine Ministerului Educatiei si Cercetarii. UEFISCSU este subordonata administrativ Ministerului Educatiei si Cercetarii, iar functional, Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior.
Misiunea organizatiei este de a gestiona resursele financiare necesare pentru a sustine dezvoltarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice. Pentru aceasta organizatia urmareste atragerea de noi surse financiare si orientarea activitatilor sale spre un management de calitate al finantarii invatamantului superior si al cercetarii stiintifice.
UEFISCSU are urmatoarele atributii principale: - asista CNFIS si CNCSIS in aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii pe baza propunerilor celor doua consilii;
- organizeaza competiile pentru granturi, realizeaza intregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de cele doua consilii, sprijina managementul financiar al acestora, pe baza legislatiei in vigoare si monitorizeaza realizarea proiectelor si indeplinirea obiectivelor;
- asigura buna desfasurare a activitati curente a CNFIS si a CNCSIS in relatiile cu institutiile de invatamant superior, cu alte organizatii si institutii publice private;
- administreaza si gestioneaza resursele destinate activitatilor CNFIS si CNCSIS in conformtate cu deciziile celor doua consilii, in conditiile legii.

Organizatia este structurata in servicii, compartimente si birouri, astfel cele doua secretariate ale CNFIS si respectiv CNCSIS au consituit cele 2 servicii de baza ale organizatiei, restul departamentelor si serviciilor fiind constituite odata cu organizatia, strict necesare pentru existenta si desfasurarea unei organizatii.
Structura organizatiei este urmatoare:
- managementul de varf (directorul executiv, directorul adjunct si contabilul sef);
- serviciul pentru finantarea invatamantului superior, constituit din fostul secretariat executiv al CNFIS, este format din 2 birouri (biroul de analiza si prognoza pentru finantarea invatamantului superior si biroul de granturi);
- serviciul pentru finantarea cercetarii stiintifice din invatamantul superior, constituit din fostul secretariat executiv al CNCSIS, este format din 3 birouri (biroul de analiza si prognoza pentru finantarea cercetarii stiintifice, biroul de granturi pentru infrastructura si biroul de granturi pentru cercetare);
- serviciul resurse financiare format din compartimentul financiar si biroul de contabilitate;
- compartimentul personal;
- compartimentul de armonizare legislativa si contencios;
- compartiment secretariat-administrativ;
- compartiment infrastructura de suport;
- birou scientometrie si politica stiintei.