CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

Untitled Document

Proiectele la care lucram sunt proiecte de cercetare stiintifica, care fac parte din PROGRAMUL 4(PN II)- "PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITATE" -ele fiind finantate de catre C.N.M.P.(CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME).

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME(C.N.M.P.) a fost infiintat in anul 2004 prin H.G. 1264/13.08.2004 de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

C.N.M.P. reprezinta o instutie publica, cu personalitate juridica si este finantata integral din venituri extrabugetare.

Obiectivul C.N.M.P. este de a conduce/coordona si optimiza activitatile privind managementul programelor/proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.