Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 4 
Next page End  

Anexa I.2
PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI
Denumirea proiectului  Optimizarea transferului de caldura prin izolatiile multistrat ale instalatiilor criogenice
- Structurã cadru-
Anul
Etape / activitati
Categoria de
activitate conform
schemei ajutorului
de stat
Organizatia
executanta
Termene
Rezultate / documente de prezentare a rezultatelor
Total
Finantare din
bugetul
Programului
4
Finantare
din alte
surse
(cofinantare)
2009
Etapa  1
Studiul transferului de caldura prin
termoizolatii multistrat, a metodelor de racire
criogenice si simularea computerizata a
circuitelor electreonice de masura.
 
 
2/28/2009  
108376
108376  
 
Activitate 1.1 Analiza pierderilor de caldura si al
metodeleor de reducere a acestora
A.2.1     
CO
 
Articole acceptate spre publicare in reviste
indexate in alte baze de date internationale
recunoscute - 1
75000
75000  
 
Activitate 1.2 Proiectarea sistemului de senzori
pentru incinta izolatoare, pentru masurarea 
distributiei radiale a temperaturii
A.2.4     
P2
 
Articole acceptate spre publicare in reviste
indexate in alte baze de date internationale
recunoscute - 1
11465
11465  
 
Activitate 1.3 Elaborarea modelului pentru
descrierea procesului de transmitere prin
conductie a caldurii
A.1.2     
CO
 
Mobilitati din care internationale 0,25 luna x om
21911
21911