CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

Contract 81-048/2007

      La ora actuala, pe plan mondial, se fac eforturi pentru identificarea unor structuri inteligente ale caror performante sa poata fi controlate intr-o maniera dorita atunci când au loc modificari ale mediului înconjurator.
     Proiectul de fata urmareste abordarea din punct de vedere teoretic si practic a studiului unor fibre si materiale textile adaptive multifunctionale, care îsi pot schimba unele proprietati specifice (colorit, transfer termic, reflectanta, absorbtia radiatiilor de lungime de unda specificata) ca raspuns la variatiile mediului înconjurator. În vederea realizarii proiectului sunt propuse o serie de obiective intermediare: studii si cercetari fundamentale de fizica radiatiilor.
electromagnetice, studii si cercetari aplicative privind structurile inteligente cu nanostraturi adaptabile la mediu, elaborarea documentatiei de executie, realizarea modelului experimental pentru structuri inteligente cu nanostraturi, experimentare produsului TEXTONAN, diseminarea rezultatelor obtinute.
     Structura suprafetei si comportamentul fibrelor sunt de cea mai mare importanta pentru proprietatile fibrelor si textilelor atât în etapa de elaborare cât si în cea de utilizare. În vederea obtinerii unor materiale textile cu performante dorite, pe suprafata fibrelor se aplica mai multe straturi de polimeri de grosimi foarte mici (de ordinul nanometrilor).
     Ideea este de a crea acoperiri hibride “inteligente” de polimeri care pot contribui la îndeplinirea unei serii de obiective.
     Modul efectiv de realizare a acoperirii este de a combina mai multi polimeri “inteligenti” într-un singur sistem.
     Fiecare componenta a structurii hibride de straturi îsi va indeplini rolul caruia i-a fost destinat.