CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

PROGRAMUL 4(PN II)-PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITATEOBIECTIVE

Untitled Document

Obiectivul general este:

-Cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor in domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.
Obiective derivate :
- Cresterea capacitatii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informatiei si Comunicarii în vederea sustinerii societatii si economiei bazate pe cunoastere;

- Cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;

- Crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificarea deseurilor;

- Fundamentarea stiintifică si dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice;

- Dezvoltarea cunoasterii in domeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila; CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare


- Optimizarea metodelor de preventie a bolilor, dezvoltarea de terapii medicale si eficientizarea sistemului de sanatate publica;

- Promovarea agriculturii sustenabile, cresterea securitatii alimentare si a sigurantei alimentelor;

- Dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii economice;

- Dezvoltarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata;

- Cresterea competitivitatii Romaniei in domeniul cercetarilor si tehnologiilor spatiale;

- Identificarea si solutionarea principalelor probleme sociale legate de educatie, locuire si ocupatie in vederea dezvoltarii locale, regionale si nationale;

- Cresterea competitivitatii si creativitatii, a dezvoltarii culturii organizationale in sistemele economiei, administratiei publice, educatiei si cercetarii, in sistemul sanitar si cel militar;

- Valorificarea si dezvoltarea patrimoniului cultural national;

- Diminuarea inegalitatilor socio - umane si a disparitatilor regionale.

Implementarea si realizarea obiectivelor propuse in Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare se va face prin:

- Sprijinirea proiectelor de cercetare – dezvoltare – inovare pe directii tematice;

- Sprijinirea proiectelor de cercetare – dezvoltare – inovare prin teme prioritare stabilite pe baza de consultare;

- Sprijinirea cresterii vizibilitatii activitatii de CDI si realizarii retelelor de cercetare.