CENTRUL DE CERCETARE HYPERION

Untitled Document

Contract 22-139/2008

OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului:

-este de a contribui la activitatile UE de masuratori si evaluari ale datelor referitoare la materiale si tehnologii speciale,
respectiv atingerea masei critice de expertiza pentru integrarea cercetatorilor romani cu experienta dovedita in fizica teoretica
si aplicata, in programul de cercetare existent in cadrul FP7 prin propuneri in domeniul 2 "ENERGIE".Obiectivele specifice in corelatie cu obiectivul general mentionat mai sus sunt urmatoarele:

1. Realizarea unei instalatii experimentale pentru studiul studiul transferului de caldura prin diverse sisteme de izolare la sediul partenerului P1, care dispune de facilitati de profil, inclusiv He lichid, avand consecintele :

Crearea posibilitatii de a obtine date fizice in domeniul conductiei termice a materialelor in conditii criogenice;

Crearea posibilitatii elaborarii de tehnologii inovatoare, performante si reproductibile;

2. Realizarea de componente ale sistemului de izolare pentru masuratori prin tehnici originale pe etapele intermediare ale unui ciclu complet de atingere a echilibrului termic, avand consecintele:

Posibilitatea studierii comportarii diferentiate a elementelor izolatiei si identificarii portiunilor si regimurilor cu implicatii pozitive/negative asupra performantelor ansamblului;

Publicarea de articole cu descrierea solutiilor si datelor originale obtinute in noul context;

3. Elaborarea de modele fizice si matematice originale pentru procesele care implicate in bilantul termic in conditii criogenice, confruntarea acestora cu datele experimentale obtinute si rafinarea modelelor pana la consistenta si clarificarea aspectelor de interes, avand consecintele:

Posibilitatea restrangerii ariei de conditii experimentale prin anticiparea solutiilor optime;

Publicarea de articole si prezentarea de comunicari la conferinte nationale si internationale, cu descrierea modelelor originale elaborate si verificate;

4. Elaborarea unei tehnologii optimizate de izolare in conditii criogenice, avand consecintele:

Avantaje economice ale potentialilor beneficiari din industrie;

Realizarea unor componente ale izolatiilor criogenice folosind cele mai adecvate materiale

5. Posibilitatea de transfer tehnologic catre producatori industriali, in primul rand pentru aplicatii la instalatiile de detritiere a apei grele utilizate in reactoarele de tip CANDU.

6. Efectuarea de cercetari stiintifice de excelenta, cu aplicabilitate in tehnologia realizarii magnetilor supraconductori ai instalatiilor de fuziune, care permit amplificarea colaborarii internationale realizata prin acordul pe patru ani intrat in vigoare in 2007 intre universitatea la care activeaza directorul de proiect si inca patru membri ai echipei, cu Universite Montpellier II si Oxford Brookes University pentru activitati in cadrul temelor stiintifice oficiale ale ITER, incadrabile in directia de cercetare Fusion Energy research a Euratom si FP7.